• Choose Language: FI | EN

  • Yrityksemme peruskivi on hydrauliikkaletkuasennelmien valmistaminen. Toimintamme päätarkoituksia ovat hydrauliikan mobile oem letkuasennelmien tehokas massatuotanto ja kaikki siihen liittyvät lisäarvopalvelut. Valmistamme hydrauliikan letkuasennelmat tilauksesta asiakkaan tuotantolinjalle, nopeammin, joustavammin ja kustannustehokkaammin. Päästäksemme tähän tavoitteeseen, kehitystyön tuloksena toimme markkinoille One Touch FlexIT tuotantojärjestelmän, kone joka mullisti hydrauliikan letkuasennelmien oem sarjatuotantovalmistuksen.

    Tehokas, joustava ja asiakkaille lisäarvoa tuottavan One Man Cell konseptin avulla, asennelmavalmistuksen perinteinen tuotantovauhti on nostettu moninkertaiseksi manuaalivalmistustapaan verrattuna. Samalla tuotantomme joustavuus nousi uudelle ulottuvuudelle. Pystymme nyt valmistamaan samalla konseptilla tehokkaasti sekä pitkiä sarjoja, että konekohtaisia settejä. Tuote ohjaa eri työvaiheita ja työkierron sisään integroitiin kaikki perinteisen asennelmavalmistuksen haasteet: nopea tarkka katkaisu, letkun puhdistus, oikean liittimien valinta, puristusasetukset, monipuolinen merkkaus, tiedonkeruu ja pakkaaminen asiakkaan vaatimalla tavalla. Tuotantomme automatisointi on nyt myös mahdollistanut sähköisten asiakastilausten suoraviivaisen siirron valmistussolumme tietokantaan. Tuotteeseen tulostettava informaatio helpottaa nyt myös asiakkaamme asentajia tunnistamaan tuotteen helpommin omalla asennuslinjallaan.    Asiakaslisäarvoa tuovat One Man Cell työkierron automaattinen tiedonkeruu: voimme tarjota jokaiseen valmistamaamme letkuasennelmaan liitin –ja letkumateriaalien täydellisen jäljitettävyyden, valmis tuote sisältää aina yksilöllisen tunnistenumeron, jonka takaa löytyvät tuotteen rakenne, valmistuspäivä, tekniset tiedot ja paljon muuta yksilöllistä tietoa. Digitaalinen tiedonkeruu mahdollistaa asiakas/loppuasiakas/FlexIT pilvipalvelun käyttöönoton.